1 - 2 tỷ Archives - 【 Chủ Đầu Tư 】

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đang giao dịch
Giá: 1,6 tỷ
  • Số căn hộ: 260
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đang giao dịch
Đang giao dịch
Đang giao dịch
Giá: 1,75 tỷ
  • Số căn hộ: 715
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đang giao dịch