THẮNG LỢI GROUP Archives - 【 Chủ Đầu Tư 】

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Đang giao dịch
Giá: 1,6 tỷ
  • Số căn hộ: 260
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đang giao dịch
đang giao dịch
Giá: đang cập nhật
  • Số căn hộ: 63
  • Mật độ xây dựng: 45%
Đang giao dịch
Đang giao dịch
Đang giao dịch
đang mở bán
Giá:
  • Số căn hộ: 75
  • Mật độ xây dựng: 45%
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: